page_banner

Återvinningsmaskin för blysyrabatterier

  • Aluminum acid battery

    Syrabatteri av aluminium

    video Introducera Arbetsprincipen för systemet för krossning och separering av blybatteri är att lagringsbatteriet krossas av en kross, de krossade fragmenten rengörs av en vibrerande sikt, blyslam sköljs bort, de rengjorda fragmenten kommer in i en hydraulisk separator och separeras genom att använda egenskaperna hos olika specifik vikt av material, och de separerade batteriplastfragmenten och ett blygaller passerar genom skruvtransportörs utmatningssystem från olika...